Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Strefa EXkable grzejne oporowe
- kable grzejne samoregulujące  - czujniki temperatury

ogrzewacze el. rozdzielni i szafEKL (jednożyłowy przewód grzejny w izolacji PFA) - BARTEC
 Sposób działania:
Gdy napięcie zostaje przyłączone do rdzenia grzejnego,
wytwarzane jest ciepło. Moc grzejna zależy od rezystancji obwodu
grzejnego i napięcia zasilania.

Zalety:

 • Stała wartość mocy wyjściowej

 • Odporny na działanie pary wodnej a duża elastyczność

 • Łatwość instalowania nawet przy niskich wartościach
  temperatury otoczenia

 • Wysoki stopień odporności chemicznej a Napięcie zasilania do 500 V
  Łatwo daje się ciąć i przygotować obwód na placu budowy

 • Odpowiedni do wykorzystywania w obszarach zagrożonych
  wybuchem Ex. Nie wymaga się ciepła do montażu obwodu (możliwy
  montaż w czynnej strefie Ex).


Budowa techniczna :

 • Rdzeń grzejny

 • Wewnętrzna izolacja PTFE : grubość 0,6 mm

 • Ekran : miedź niklowana

 • Zewnętrzna osłona PFA : grubość 0,6 mm


Rdzeń grzejny jest linką z drutu rezystancyjnego z niklowanej miedzi. Przekrój drutu zależy od wymaganej rezystancji elektrycznej. Rdzeń ma powłokę z izolacji teflonowej (PTFE), pokrytą miedzianym ekranem niklowanym. Zewnętrzny płaszcz jest wykonany z wysokoja-kościowego PFA, aby zapewnić dodatkową ochronę przeciwkorozyjną i mechaniczną.EMK - jednożyłowy przewód grzejny w izolacji mineralnej - BARTEC


Wyróżniającą cechą przewodów grzejnych EMK jest to, że są one niezwykle odporne i nie wymagają żadnej dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sposób działania :
Gdy napięcie zostaje przyłączone do drutu oporowego, to wytwarza się ciepło. Moc grzejna zależy od rezystancji przewodu i napięcia zasilania.

Zalety:

 • Duża stała wartość mocy na metr bieżący

 • Niezwykle duża wytrzymałość mechaniczna

 • Odporność na działanie temperatury aż do 649 °C

 • Nie występuje starzenie się przewodu

 • Duży stopień odporności na działanie środków chemicznych

 • Napięcie zasilania do 500 V

 • Nadaje się do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem Ex

 • Zewnętrzny płaszcz "Incoloy": Duża odporność na naprężenia, korozje

Moc grzejna do 230 W/m Niezwykle duża odporność chemiczna

Dane techniczne :
Napięcie znamionowe : do 500 V
Napięcie testowe : 2 kV
Minimalna temperatura przy instalowaniu : -20 °C
Promień zgięcia : co najmniej 5 x średnica zewnętrzna
Ciężar : 100... 180 g/m


–ºkarty katalogowe –ºpowrót do góry  

Kable grzejne samoregulujące HSB (EX) - BARTEC


HSB jest równoległą samoograniczającą taśmą grzewczą przeznaczoną dla ogrzewania kompensującego. Stosowana być może jako środek ochronny przed mrozem jak również celem utrzymania temperatury rurociągów, płukanych okresowo parą -w zakładach chemicznych, rafineriach, elektrowniach, zakładach budowlanych oraz wielu innych.

Element grzejny - specjalne tworzywo sztuczne, znajdujacy się pomiędzy żyłami zasilajacymi, reguluje i ogranicza wydatek ciepła taśmy grzewczej odpowiednio do zmian temperatury otoczenia. Moc grze

jna realizowana jest przez taśmę grzewcza automatycznie, nieprzerwanie, zmienia się stosownie do lokalnej temperatury. Gdy temperatura otoczenia rośnie moc cieplna taśmy jest redukowana. Właściwość samoograniczania zabezpiecza przed przegrzaniem nawet wówczas, gdy taśma się krzyżuje. Zastosowanie regulatora temperatury nie jest konieczne, nawet w strefie Ex.

Zasilanie równoległe pozwala na zastosowanie dowolnej długość taśmy. a także upraszcza zarówno wykonanie. jak i montaż. Na miejscu należyjedynle przyciąć taśmę na wymagana długość. Jeżeli wystąpi uszkodzenie jedynie na pewnym odcinku taśmy grzewczej. a nie na całej jej długości, wystarczy wymienić jedynie uszkodzony fragment. Taśmy HSB występują w kilku wersjach wykonania, ponadto każda z możliwością wyboru innej mocyKable grzejne samoregulujące PSB (EX) - BARTEC

PSB jest równoległą samoograniczającą taśmą grzewczą przeznaczoną dla ogrzewania kompensującego. Jest ona szczególnie przydatna dla ochrony przed mrozem, jak również utrzymania temperatury rurociągów, paneli urządzeń oraz rurek impulsowych. Taśma grzewcza sprawdziła się w wielu obiektach przemysłowych, na przykład w rafineriach, elektrowniach, urzadzeniach nabrzeżnych, portach, zakładach chemicznych i

budowlanych.

Element grzejny, znajdujący się pomiędzy przewodami miedzianymi, reguluje i ogranicza moc taśmy grzewczej odpowiednio do zmiany temperatury otoczenia. W sytuacji, gdy temperatura otoczenia wokół taśmy rośnie, wydatek ciepła jest redukowany.

Równoległe zasilanie zapewnia napięcie 220/240 Volt w całym obwodzie, dzięki czemu zastosowana może zostać dowolna długość taśmy. Istnieje możliwość doboru mocy wyjściowej oraz typu osłony zewnętrznej taśmy PSB.

Zewnętrzna osłona, wykonana z fluoropolimeru lub poliolefinowa zapewnia ochronę wewnętrznego ekranu miedzianego przed korozją i działaniem chemikaliów. Oplot miedziany pełni rolę przewodu ochronnego, zgodnie z wymaganiami VIDE 0100, oraz poprawia odporność mechaniczna, taśmy. Pod oplotem ochronnym znajduja się dwie koszulki wykonane z tworzywa sztucznego, dające izolację elektryczna; wewnętrzna jest spojona z elementem grzewczym.Samoograniczające taśmy grzewcze FSX, FSX/T, FSX/I, FSX/TF
- FLEXELEC

Samoograniczające się taśmy grzewcze serii FSX przeznaczone są głównie do ochrony przed zamarzaniem rurociągów i zbiorników oraz do utrzymania temperatury mediów do 120 °C.

Główne właściwości:

 • samoregulacja: 15, 30, 40 i 55 W przy + 10 °C
 • napięcie zasilania - 230 V
 • nieprzegrzewalność
 • możliwość ucięcia na dowolną długość
 • ekran miedziany pocynowany do ochrony przed porażeniem
 • płaszcz zewnętrzny fluoropolimerowy do ochrony przed korozją
 • maksymalna temperatura pracy przy załączonym zasilaniu 120°C
 • maksymalna temperatura pracy przy wyłączonym zasilaniu 200°C


Zakres zastosowania:
Taśmy FSX/T, FSX/I i FSX/TF są odpowiednie
do stref zagrożenia wybuchem Ex.


Rodzaje taśm grzewczych:

 • FSX - podstawowa - wersja z fluoropolimerową izolacją do ochrony przed żrącymi substancjami chenicznymi,
 • - FSX/T - z oplotem miedzianym pocynowanym,
 • - FSX/I - z oplotem ze stali nierdzewnej,
 • - FSX/TF - z oplotem miedzianym pocynowanym oraz zewnętrznym płaszczem fluoropolimerowym.
 • Idealne dla przemysłu chemicznego, gdzie taśmy grzewcze mogą być narażone na działanie żrących substancji.


Samoograniczające taśmy grzewcze FST, FST/T, FST/I, FST/TP, FST/TF - FLEXELEC

Samoograniczające się taśmy grzewcze serii FST przeznaczone są głównie do ochrony przed zamarzaniem rurociągów i zbiorników oraz do utrzymania niskiej temperatury mediów.

Główne właściwości:

 • samoregulacja: 10,15, 25, 30 i 40 W przy + 10 °C
 • nieprzegrzewalność
 • możliwość ucięcia na dowolną długość
 • ekran miedziany pocynowany do ochrony przed porażeniem
 • płaszcz zewnętrzny do ochrony przed korozją
 • Napięcie zasilania - 230 V
 • maksymalna temperatura pracy przy załączonym zasilaniu: 85°C
 • maksymalna temperatura pracy przy wyłączonym zasilaniu: 65°C


Zakres zastosowania:

 • instalacje tryskaczowe (gaśnicze) ppoź.
 • rury wodociągowe
 • utrzymanie temperatury w rurociągach i zbiornikach
 • przemysł chemiczny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł spożywczy
 • inne

Rodzaje taśm grzewczych: –º karty katalogowe

 • FST - wersja podstawowa
 • FST/T - z oplotem miedzianym pocynowanym
 • FST/I - z oplotem ze stali szlachetnej
 • FST/TP - z oplotem miedzianym pocynowanym oraz zewnętrznym płaszczem z PCV
 • FST/TF - z oplotem miedzianym pocynowanym oraz zewnętrznym płaszczem fluoropolimerowym.

Idealne dla przemysłu chemicznego, gdzie taśmy grzewcze mogą być narażone na działanie żrących substancji.


–ºkarty katalogowe –ºpowrót do góry 

 Czujnik temperatury PT 100 , PT 100 EXPT 100 Ex
Nowa wersja czujnika Pt 100 Ex została opracowana specjalnie do zastosowania w obszarach
zagrożonych wybuchem.
Czujnik w tym wykonaniu może być połączony bezpośrednio do regulatora, który nie ma zezwolenia na stosowanie w obszarach zagrożonych (Tzn. nie ma potrzeby stosowania tu regulatora
iskrobezpiecznego).


Giętki odcinek rurki czujnika, sprawia, że czujnik Pt 100 doskonale nadaje się do zastosowania w zakładach chemicznych, elektrowniach oraz w innych miejscach, które wymagają dużej elastyczności i łatwej wymiany.
Jest on dostarczany w wersji z przewodem dwu-, trzy- lub cztero-żyłowym.


PT 100
W zastosowaniach do obszarów nie zagrożonych wybuchem, czujnik rezystancyjny PT 100 jest również dostarczany w wersji wykonania odpornej na agresywne środki chemiczne. Dostarcza się wiele odmian, aby spełniały różne wymagania temperaturowe:
Czujnik PT 100;
2-przewodowy Czujnik PT 100;
2x2 przewodowy - zdwojony Czujnik PT 100;
3-przewodowy
Czujnik PT 100 2 x 2-żyłowy zawiera dwa całkowicie osobne czujniki typu PT 100. Jeśli jeden czujnik ulega uszkodzeniu, drugi może zostać połączony bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności instalacyjnych.

Zalety:

 • Szybka reakcja

 • Świadectwo zgodności z normą europejską EN 50019

 • Wymiary małogabarytowe

 • Odpowiednie dostosowania przy wysokich wartościach temperatury

 • Giętki kabel połączeniowy


–ºkarty katalogowe  –ºpowrót do góryPłyta grzejna samoograniczająca HSE - BARTECPłyta grzejna HSE w wykonaniu Ex nadaje się szczególnie do ogrzewania tablic elektrycznych i obudów przyrządów pomiarowych w strefach zagrożonych wybuchem Ex w celu ochrony przed przemarzaniem lub skraplaniem pary wodnej. Na zamówienie, płyta grzejna może być dostarczona z dodatkowym zestykiem sygnalizacyjnym (temperatura przełączenia: + 4 °C lub 15 °C), do kontrolowania temperatury.


Specjalne zalety
• Samoregulacja mocy; nie wymaga się żadnego
dodatkowego ogranicznika temperatury.
• Długotrwała eksploatacja dzięki półprzewodnikowemu
elementowi grzejnemu.
• Trzy znamionowe wartości mocy: 50/100/200 W (przy 0°C).
• Atestowana zgodnie z wymaganiami normy europejskiej dla klasy EEx d.


Dane techniczne :

 • Ochrona przeciwwybuchowa : Eex d II CT3/T4

 • Klasa temperaturowa : 50 W = T3 (T4) 100W=T3(T4) 200 W =T3

 • Instalowanie : T3 dowolnie

 • Wersja o mocy 50 W i 100 W może być dostarczana w klasie temperaturowej T4, jeśli dławik PG znajduje się ugory lub od dołu (przy pionowej płycie użebrowanej).

 • Atesty : KD BARBARA NR 96.379 W PTB NrEx-80/1092 SEV A-Nr 8313134.01

 • Stopień ochrony : IP66

 • Napięcie znamionowe : AC HO... 125 V (100 W i 200 W) AC220 ...255V (50 W, 100 W i 200 W)

 • Moc znamionowa : 50 W/100 W/200 W (przy temp. otoczenia O °C)

 • Dopuszczalna temp. Otoczenia: Przy włączeniu: 100 ° C - Przy wyłączeniu: 180 ° C

 
 

Mini grzejnik w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex - BARTEC


Mini grzejnik jest przeznaczony do zapobiegania tworzeniu się skroplin wewnątrz obudów i skrzynek elektrycznych. Zespół zbudowany jest z ognioszczelnej obudowy aluminiowej, wewnątrz której znajduje się element grzejny. Zgodnie z wytycznymi instalowania, ten grzejnik w wykonaniu według wymagań klasy EEx d może być instalowany w obszarach zagrożonych wybuchem Ex bez konieczności stosowania ogranicznika temperatury.
Wersja w wykonaniu przemysłowym o tej samej mocy wyjściowej i wymiarach jest dostarczana do wykorzystywania w obszarach niezagrożonych wybuchem. Jest ona dostarczana bez zacisku ochronnego. Jej budowa, łatwość instalowania, łatwość połączenia z powodu elastycznych przewodów i stopień ochrony IP 66, zapewniają, że grzejnik Jest użyteczny do zastosowań przemysłowych.


Zalety
• Zwarta konstrukcja.
• Uporządkowane i łatwe połączenie za pomocą przewodów przyłączeniowych.
• Nie jest potrzebne regulowanie temperatury.
• Dostarcza się do wykorzystywania przy różnych wartościach napięcia.
• Nie ma żadnych części pod napięciem.
• Wysoki stopień ochrony IP 66.

Wersje grzejnika Mini:

 • Mini grzejnik w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex:

 • Mini grzejnik w wykonaniu przemysłowym:


Dane techniczne :

 • Napięcie znamionowe : 230 V, inne napięcia dostarcza się na zamówienie

 • Moc znamionowa : 6W

 • Materiał obudowy : aluminium anodyzowane

 • Standardowa długość : 0,5 m po każdej stronie

 • Ciężar : w przybliżeniu 46 g

–ºkarty katalogowe –ºpowrót do góryTel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl