Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Systemy przywoławcze

Systemy przywoławcze

 

 

W instytucjach, zakładach bądź innych centrach usługowych, gdzie czas reakcji, przesyłu informacji i powiadomienia jest kwestią najwyższego priorytetu w danym środowisku, ze względu na jego bezpośredni związek z ludzkim życiem, bezpieczeństwem osób postronnych, dóbr materialnych czy znaczącymi inwestycjami, systemy należące do grupy przywoławczych znajdują idealne zastosowanie i są praktycznie w dzisiejszych czasach powszechnie stosowanym standardem.

System charakteryzuje się własną, autonomiczną siecią, uniezależnioną od pozostałego typu układów znajdujących się na terenie obiektcie ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków komunikających, w których jakiekolwiek inne sygnały czy pakiety danych nie wchodzą w interferencje z transmitowanym powiadomieniem o przywołaniu.

 

 

Nasza firma oferuje wszelkie usługi z zakresu systemów przywoławczych - montaż poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu, ich zaprogramowanie oraz konfiguracja, dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta, uruchomienie oraz konserwacja. Służymy ponadto możliwością modernizacji istniejącego systemu, jego serwisowaniem oraz gamą usług uzupełniających.

Gwarantujemy ze swej strony wykwalifikowany zespół dysponujący bardzo szerokim zakresem wiedzy oraz umiejętności z tej dziedziny, pełen profesjonalizm i otwartość na wszelkie uwagi i ewentualne chęci zmian.

 

 

 

 

Zakres usług

 

Oferujemy ze swej strony elastyczność oraz uniwersalność w realizacji danego nam przedsięwzięcia - utworzenia, bądź modernizacji obecnego systemów przywoławczych.

W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wymogów podyktowanych obowiązującymi normami oraz optymalnym wdrożeniem zastosowanego osprzętu, cechy jakimi może się ona charakteryzować:

 

 • Przesyłanie sygnału w postaci analogowej lub cyfrowej

 

 • System pracy przewodowej

 

 • System pracy stosując nadajnikiki rozsiewające sygnał bezprzewodowy przy stososwaniu odpowiednich protokołów - umożliwia utworzenie sieci o dużym bądź małym`zasięgu w zależności od zapotrzebowania ze względu na wielkość zabudowania

 

 • System pracy w trybie IP, przy wykorzystaniu istniejącej na obiekcie struktury ethernetowej

 

 

Rodzaje obsługiwanych obiektów

 

Usługi dotyczące zagadnienia okablowania strukturalnego wykonujemy na wszystkich tych rodzajach obiektów, gdzie platforma taka znajduje zastosowanie:

 

 • Szpitale

 

 • Domy opieki

 

 • Sanatoria

 

 • Lokale gastronomiczny

 

 • Hotele

 

 • Pensjonaty

 

 • Obiekty użyteczności publicznej o charakterze rekreacyjnym (sauny, solaria, itp.)

 

 • Zakłady użyteczności publicznej

 

 • Zakłady produkcyjne

 

 • Firmy

 

 

Dodatkowe opcje

 

Dzięki wielorakim zastosowaniom w szerokim wachlarzu branż, typach instytucji czy punktach usługowych, od systemów przywoławczych wymagana jest elastyczność, mobilność i bezawaryjność.

Choć jednym z nadrzędnych wymogów od sieci służących jako medium przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami składowymi, nadal możliwe jest wykorzystanie elementów odbiorczych do szeregu zastosowań zewnętrznych, nie związanych bezpośrednio z ich podstawową funkcją. Najczęściej stosowane uzupełniające usługi przez nas świadczone obejmują:

 

 • Umożliwienie sterowania systemem oświetleniowym przy pomocy odbiornik przywoławczego

 

 • Zintegrowanie usługi obukierunkowej komunikacji głosowej czy tekstowej z wykorzystaniem wewnętrznej, niezależnej sieci lub korzystania z połączeń telefonicznych

 

 • Odbiór stacji radiowych

 

 • Zdalne sterowanie sprzętem RTV, jak telewizja, sprzęt nagłośnieniowy

 

 • W przypadku urządzeń typu pager,  możliwy jest dobór rodzaju powiadomienia na najbardziej komfortowy i odpowiadający klientowi:
  • Powiadomienie sygnałem tonowym, bez dodatkowych informacji: o nadawcy, o rodzaju sprawy, pilności rozmowy;
  • Powiadomienie sygnałem numerycznym na wyświetlacz użytkownika, przesyłanym łącznie z sygnałem tonowym;
  • Powiadomienie sygnałem alfanumerycznym, ukazującym się na ekranie ciekłokrystalicznego wyświetlacza tekstowego. w powiązaniu z sygnałem akustycznym

 

 

 

 

Wyceny i realizacja usług:  Krzysztof Szymański

kontakt bezpośredni: 0 601-617-983, 058 551 25 68

lub wyślij zapytanie drogą mailową: e-mail

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl