Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Interkomy

Interkomy

 

 

Utworzenie wydajnej, przemyślanej i zaprojektowanej z dbałością o szczegóły dotyczące między innymi zachowania odpowiednich standardów, możliwości bezproblemowego dotarcia sygnałem do pożądanego odbiorcy w zależności od miejsca jego przebywania czy ewentualnego komfortu osób postronnych znajdujących się na obiekcie.

Jednakowo istotne jest jednak aby przeszkolony i wyznaczony do tego celu operator systemu miał do swej dyspozycji instalację zezwalającą mu na, w miarę sposobności, intuicyjne i ergonomiczne użytkowanie na wypadek konieczności zastosowania systemu w celu zapewnienia oraz zachowania bezpieczeństwa personelu.

Obecnie systemy dyspozytorskie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwiają na dystrybuowanie sygnałów nie tylko sygnałów głosowych lecz także wizyjnych o wysokim poziomie jakości, co zapewnia zrozumiałość i czytelność przesyłanych komunikatów, prędkości transmisji, dzięki czemu informacja dociera do docelowego odbiorcy bez zbędnych opóźnień i interferencji - kwestia newralgiczna w razie wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na obiekcie - oraz, Jeżeli zachodzi taka konieczność, rozbudowanego układu sterowania instalacją.

 

 

 W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi pełna instalacja, montaż i konfiguracja wszelkich urządzeń składających się na system interkomowy i dostosowanie jej do żądań klienta. Zapewniamy ze swej strony serwis, konserwację, kontrolę czy modernizację istniejącej już na terenie zabudowania instalacji oraz jej integracją ze znajdującymi się już na obiekcie systemami bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Zakres usług

 

 Oferujemy ze swej strony elastyczność oraz uniwersalność w realizacji danego nam przedsięwzięcia - utworzenia, bądź modernizacji obecnej instalacji interkomów.

W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wymogów podyktowanych obowiązującymi normami oraz optymalnym wdrożeniem zastosowanego osprzętu, cechy jakimi może się ona charakteryzować:

 

 • Praca przewodowa niskonapięciowa

 

 • Praca przewodowa, przy wykorzystaniu istniejącej sieci 230V

 

 • Praca przy wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej, pozwalającej na proste i dogodne rozmieszczenie poszczególnych urządzeń odbiorczych nawet na poziomie wykończeniowym obiektu bez konieczności rozprowadzenia, trudnego do zamaskowania na późniejszym etapie, okablowania

 

 • Praca urządzeń w trybie IP przy wykorzystaniu sieci strukturalnej

 

 

Rodzaje obsługiwanych obiektów

 

Usługi związane z tematyką systemów interkomowych wykonujemy na wszystkich tych rodzajach obiektów, gdzie instalacja taka jest pożądana i znajduje zastosowanie:

 

 • Ogólnie pojęte obiekty publiczne, takie jak urzędy, szpitale, biurowce, banki, dworce kolejowe, lotniska, place, ulice i osiedla

 

 • Zakłady o charakterze przemysłowym, usługowym

 

 • Hurtownie, magazyny Zakłady penitencjarne

 

 • Posterunki policji, straży pożarnej i innych służb mundurowych

 

 • Teatry (interkom inspicjencki), opery, teatry oraz obiekty przeznaczone do innych wydarzeń kulturalnych

 

 • Stanowiska kasowe

 

 

Dodatkowe usługi

 

Obecnie stosowane i wykorzystywane systemy interkomowe zezwalają na szeroki wachlarz opcjonalnych możliwości rozbudowy bądz integracji, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie kompleksowo funkcjonującego układu zezwalającego na transmisje sygnału dźwiękowego lub dźwiękowo-wizualnego, współpracę z innymi systemami znajdującymi się na obiekcie, jak choćby systemami bezpieczeństwa, nagłośnienia, czy tez układami automatyki, pozwalającymi na rozbudowane sterowanie.

Peryferyjne, dodatkowe usługi świadczone przez naszą firmę obejmują między innymi:

 

 • Utworzenie polaczenia do komunikacji pomiedzy badz pelna integracja z siecia telefoniczna

 

 • Integracja z systemem telewizji dozorowej CCTV

 

 • Zastosowanie istniejącej instalacji nagłośnieniowej w celu pełniejszego dystrybuowania komunikatów dzwiękowych

 

 • Integracja z systemami bezprzewodowymi

 

 • Integracja z szeroko pojętymi układami i systemami automatyki

 

 • Integracja z systemami sygnalizacji akustycznej i/lub wizualnej
   

 

 

 

 

Wyceny i realizacja usług:  Krzysztof Szymański

kontakt bezpośredni: 0 601-617-983, 058 551 25 68

lub wyślij zapytanie drogą mailową: e-mail

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl