Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - DSO

 

 

Bezpieczeństwo personelu, klientów oraz osób postronnych na wypadek podejrzenia czy faktycznego wystąpienia pożaru bądź w przypadku wystąpienia innej, pośrednio lub bezpośrednio zagrażającej sytuacji zagrażającej ich dobru oraz życiu jest zawsze najwyżej stawianym priorytetem.

Wymogi i normy związane z jego zapewnieniem są ściśle określone przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2003 r. i rygorystycznie przestrzegane, także profesjonalnie i efektywnie wykonana instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest koniecznością.

Stosowana jest w celu otrzymania warunków, w których możliwa jest sprawna ewakuacja z budynku bądź jego poszczególnej strefy, przeciwdziałanie wywołaniu paniki poprzez precyzyjne i na bieżąco nadawane komunikatów oraz instrukcji postępowania i ostatecznie zagwarantowanie przeprowadzenia skutecznej i szybkiej akcji ewakuacyjnej.

 

 

W zakresie naszej oferty wchodzi pełna instalacja, montaż, konfiguracja i kalibracja wszelkich urządzeń składających się na System Dźwiękowego Ostrzegania. Zapewniamy usługi związane z serwisem, konserwacją, kontrolą, szkoleniami oraz modernizacją istniejącej już na terenie zabudowania instalacji czy też jej integracji i innymi systemami bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Zakres usług

 

Oferujemy ze swej strony elastyczność oraz uniwersalność w realizacji danego nam przedsięwzięcia - utworzenia, rozbudowy bądź modernizacji obecnego systemu Rejestracji Czasu Pracy.

W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wymogów podyktowanych obowiązującymi normami oraz optymalnym wdrożeniem zastosowanego osprzętu, cechy jakimi może się ona charakteryzować:

 

 • Praca autonomiczna, nie związana z pozostałą utworzoną architekturą nadzoru bezpieczeństwa

 

 • Integracja lub współpraca z innymi systemami bezpieczeństwa jak systemy alarmowe, przeciwpożarowe czy monitoringu CCTV, co pozwala na znaczne podwyższenie sprawności i niezawodności tychże w ramach zapewnienia ochrony osób przed zagrożeniem

 

 • Nadawanie głosowych komunikatów informacyjnych, ostrzegawczych lub alarmowych na żywo przez osobę znajdującą się przed przeznaczonym do tego celu mikrofonem

 

 • Zautomatyzowane działanie transmisji wcześniej zapisanych głosowych komunikatów przy współpracy z Systemem Alarmowania Pożarowego

 

 

Rodzaje obsługiwanych obiektów

 

Usługi dotyczące tematyki Dźwiękowych Systemów Ostrzegania wykonujemy na wszystkich tych rodzajach obiektów, gdzie platforma taka znajduje zastosowanie i wymagają tego państwowe rozporządzenia:

 

 •  Budynki handlowe lub wystawowe
  • Jednokondygnacyjne o pow. strefy pożarowej powyżej 10 000 m2
  •  Wielokondygnacyjne o pow. strefy pożarowej powyżej 8 000 m2

 

 • Sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 500

 

 • Kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600

 

 • Szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku

 

 • Budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe

 

 • Budynki zamieszkania zbiorowego

 

 • Stacje metra

 

 • Dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób

 

 

 

 

Wyceny i realizacja usług:  Krzysztof Szymański

kontakt bezpośredni: 0 601-617-983, 058 551 25 68

lub wyślij zapytanie drogą mailową: e-mail

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl