Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Instalacje oddymiania grawitacyjnego

Oddymianie grawitacyjne

 

 

W momencie gdy w obrębie zamkniętego obszaru, bez zapewnionej permanentnej cyrkulacji powietrza, następuje wybuch pożaru, same płomienie z nim związane nie stanowią jedynego zagrożenia jakie się z tym destrukcyjnym żywiołem wiąże. Równie niebiezpiecznym zjawiskiem, będącym w znacznej większości bezpośrednim powodem zgonów podczas wystąpienia sytuacji pożarowej, jest powstająca i samorzutnie rozprowadzająca się przy w trakcie procesu spalania warstwa dymu.

Zapewnienie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego, w razie zajścia takiej potrzeby, błyskawicznego otworzenia drożnych dróg o wystarczającej przepustowości, stanowiących ujście dla czadu i innych substancji unoszących się w powietrzu a zagrażających życiu ludzkiemu, jest niezbędne.

Efektywnie rozplanowana instalacja rozproszonych układów klap oddymiających, sprzężonych sieć o jednolitym zarządzaniu, zapewnia znaczne zwiększenie sposobności ewakuacyjnych, ułatwia i usprawnia akcję gaszenia pożaru, obniża temperaturę warstwy dymu oraz powietrza co z kolei spowalnia proces rozprzestrzeniania się ognia, co z kolei przekłada się na zminimalizowanie strat materialnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów system zabezpieczający przed zadymianiem powinien być zainstalowany przy wszelkich drogach ewakuacyjnych i składać się z wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych elementów spełniających rolę zapobiegania bądź usuwania dymu.

 

 

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z instalacjami oddymiania grawitacyjnego, począwszy od fizycznego montażu, odpowiedniej konfiguracji i zaprogramowania poszczególnych podzespołów na nie się składających, modernizacji lub rozbudowy dotychczasowo istniejącego systemu na obiekcie oraz serwis.

Gwarantujemy ze swej strony wykwalifikowany zespół dysponujący bardzo szerokim zakresem wiedzy oraz umiejętności z tej dziedziny, pełen profesjonalizm i otwartość na wszelkie uwagi i ewentualne chęci zmian.

 

 

 

 

Zakres usług

 

Oferujemy ze swej strony elastyczność oraz uniwersalność w realizacji danego nam przedsięwzięcia - utworzenia, bądź modernizacji obecnego systemu oddymiania i przewietrzania grawitacyjnego. W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wymogów podyktowanych obowiązującymi normami oraz optymalnym wdrożeniem zastosowanego osprzętu, cechy jakimi może się ona charakteryzować:

 

 • Praca autonomiczna, w pełni niezależna od pozostałych systemów bezpieczeństwa

 

 • Zestawienie połączenia skutkującego we współpracy lub pełnej integracji z istniejącym na obiekcie Systemem Sygnalizacji Pożaru - SSP

 

 • Różna realizacja sterowania systemem klap w zależności od zapotrzebowania w danej chwili - manualna, zautomatyzowana, hybrydowa

 

 • Integracja z cetralą pogodową - każdorazowo prewencyjnie sprawdzane są warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, zezwalając bądź nie na otwarcie klap w momencie gdy nie występuje zagrożenie pożarowe

 

 

Rodzaje obsługiwanych obiektów

 

Usługi z zakresu instalacji oddymiania grawitacyjnego wykonujemy na wszystkich tych rodzajach obiektów, gdzie platforma taka znajduje zastosowanie oraz podyktowane jest to obowiązującymi normami, prawami oraz rozporządzeniami.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami, zastosowanie systemów oddymiania pozwala powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku i obniżyć wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji.

Typy infrastruktur oraz stref obiektów, na których wykonujemy instalacje obejmują:

 

 • Klatki schodowe budynków

 

 • Inne typy dróg ewakuacyjnych

 

 • Hale produkcyjno - magazynowe

 

 • Pasaże handlowo - usługowe

 

 

Dodatkowe opcje

 

Specyficzny charakter oraz funkcja układów oddymiania, choć zezwala na w pełni autonomiczną pracę, wiąże się z faktem, iż instalacja przewietrzająca grawitacyjnego winna być głównej mierze wdrażana jako system uzupełniający, współpracujący wraz z innymi systemami, jak instalacja przeciwpożarowa czy kontroli dostępu. Wykorzystywane mogą być także w warunkach pracy normalnej jak choćby, w celu przewietrzenia obiektu.

Poniżej prezentujemy niektóre oferowane przez nas usługi uzupełniające:

 

 • Realizacja integracji bądź zestawienia współpracy z systemami bezpieczeństwa jak Systemem Sygnalizacji Pożarowej czy kontroli dostępu

 

 • Realizacja integracji i komunikacji wraz z innymi układami automatyki sterującej mechaniką wewnątrz budynku, takimi jak: drzwiami i bramami pożarowymi, kurtynami dymowymi i pożarowymi, windami i schodami ruchomymi

 

 • Realizacja współpracy z oświetleniem ewakuacyjnym

 

 • Przesyłanie komunikatów powiadamiania do wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej lub jednostki Pogotowia Straży Pożarnej

 

 • Instalacja dodatkowych modułów jak czujniki warunków atmosferycznych (siła wiatru, opady, temperatura)  - bądź alternatywne rozwiązanie polegające na połączeniu wraz z centralą meteorologiczną - dzięki czemu system może służyć także standardowemu przewietrzaniu zabudowania

 

 • Implementacja zegara sterującego całością systemu

 

 

 

 

Wyceny i realizacja usług:  Krzysztof Szymański

kontakt bezpośredni: 0 601-617-983, 058 551 25 68

lub wyślij zapytanie drogą mailową: e-mail

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl