Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Rozmrażanie gruntu

Rozmrażanie gruntu

Wykonywanie prac ziemnych może być poważnym problemem w czasie zimy.

Ze względu na powierzchniowe przemarzanie gruntu, wykonywanie wykopów i innych prac ziemnych w okresie zimowym stanowi często duży problem. Kable i maty grzejne DEVI umożliwiają miejscowe rozmrożenie gruntu i szybkie rozpoczęcie prac.
Kable grzejne rozłożone na powierzchni gruntu i przykryte matą zapobiegającą utracie ciepła mogą w ciągu kilku godzin nocnych dostarczyć tyle ciepła, że konsystencja gruntu staje się całkowicie luźna i zbliżona do występującej podczas roztopów wiosennych.

Miejscowe ogrzewanie gruntu może być stosowane na placach budowy, w miejscach wykonywania wykopów, na cmentarzach i wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykonanie prac ziemnych w okresie mrozów.

 
Zalety systemu:

  • Rozmrażanie zamarzniętego gruntu

  • Możliwość prowadzenia wykopów w czasie zimy


Zalecane produkty:

Do rozmrażania gruntu mogą być stosowane kable deviflex™ o mocy 17-20 W/m oraz maty devimat™ o mocy 300 W/m2. Instalacja grzejna nie wymaga stosowania termostatów i wyłączników czasowych. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest jednak właściwe zerowanie lub uziemienie.

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl