Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Ogrzewanie rozdzielni i szaf

Ogrzewanie rozdzielni i szaf


    Powietrze zawsze zawiera parę wodną, której ilość zależy od temperatury. Przy spadku temperatury, zdolność magazynowania pary wodnej w powietrzu maleje i po osiągnięciu temperatury punktu rosy, nadmiar pary wydziela się w postaci kropelek wody.
    Szafy energetyczne, instalowane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nie ogrzewanych, narażone są na osiadanie kropelek wilgoci na osprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ogrzewanie szaf nie dopuszcza do kondensacji pary wodnej. Wbudowany termostat zapewnia utrzymanie minimalnej temperatury wewnątrz szafy

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl