Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Ogrzewanie chlewni i stajni

Ogrzewanie chlewni i stajni
Prosięta rosną szybciej dzięki ogrzewaniu podłogowemu


Nowoczesne metody hodowli zwierząt wymagają utrzymania optymalnej temperatury zapewniającej szybki przyrost wagi. Na przykład, w chlewniach niedopuszczalne jest, by prosięta leżące na podłodze marzły, gdyż powoduje to spowolnienie wzrostu. Utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach hodowlanych można zapewnić instalując w posadzce kable grzejne deviflex™.


W zagrodach dla macior przez pierwsze dwa dni po porodzie musi być utrzymywana temperatura około 30 °C. W ciągu następnych czterech tygodni temperatura powinna zostać zmniejszona do 18 °C. Regulację taką może zapewnić elektryczny system grzejny współpracujący z termostatem.

Ogrzewanie posadzek w pomieszczeniach dla kurcząt jest również korzystnym rozwiązaniem. Równomiernie rozgrzanie podłogi może wyeliminować konieczność ogrzewania całego budynku, co znacznie zmniejsza zużycie energii.

Ogrzewanie podłogowe zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób wśród zwierząt
Inne korzyści to przede wszystkim bardziej suche i czyste otoczenie, które sprzyja rozwojowi kurcząt i zapobiega wzajemnemu dziobaniu się ptaków. Właściwa temperatura zapobiega także wielu chorobom. Ponadto, szybie wysychanie odchodów ułatwia czyszczenie kurnika i przygotowanie go do przyjęcia nowych kurcząt.

Systemy grzejne DEVI mogą być stosowane w zagrodach dla prośnych macior, w kurnikach, farmach hodowlanych i w innych pomieszczeniach dla zwierząt.

Zalety systemu:

  • Szybszy wzrost trzody chlewnej
  • Znacznie mniejsza zachorowalność wśród kurcząt i prosiąt
  • Ciepła podłoga
  • Mniejsze zuzycie energii niż w przypadku lamp cieplnych

 


Zalecane produkty:

Instalacje grzejne w pomieszczeniach dla zwierząt mogą być wykonane z kabli deviflex™ o mocy 17-20 W/m (np. deviflex™ DTIP-18 lub deviflex™ DSIG-20).
Do pracy w środowisku o dużej wilgotności przeznaczone są termostaty devireg™ 610 w obudowie ochronnej IP44. montowanej naściennie a w pomieszczeniach suchych termostaty devireg™ 330 montowane na szynie DIN.

Możliwe jest również zainstalowanie osobnych termostatów w każdej zagrodzie lub grupie zagród. Rozwiązanie takie umożliwia indywidualną kontrolę temperatury.

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl