Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Ogrzewanie boisk sportowych

Ogrzewanie boisk sportowych

 

 

Zielona murawa od początku lutego do końca listopada? - Tak, jeżeli zastosujemy system grzewczy DEVI

 

Kable grzejne deviflex™ ułożone pod powierzchnią boiska lub pola golfowego przyspieszają rozpoczęcie okresu wegetacji trawy, który może rozpocząć się już wczesną wiosną. Boisko będzie gotowe do eksploatacji dwa miesiące wcześniej.

Ogrzewanie gruntu w strefie korzennej umożliwia także przedłużenie okresu eksploatacji boiska późną jesienią, gdy trawa przestaje rosnąć.

 

Wykonanie instalacji
Kable grzejne można ułożyć podczas układania lub odnowienia murawy. Powierzchnia boiska musi być płaska i wyposażona w skutecznie działający drenaż. Kable grzejne instalowane są na głębokości 25-30 cm, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem, na przykład podczas rzutów oszczepem. Temperatura w strefie ukorzenienia trawy , tzn. na głębokości ok.10cm będzie wynosić 6-10 °C
.
Aby utrzymać właściwą wilgotność i temperaturę murawy, powierzchnia nieużywanego boiska powinna być przykryta folią plastykową lub podobnym materiałem.


System zasilający jest już na stadionie!
Moc pobierana przez instalację ogrzewania boisk jest bardzo duża. Należy jednak pamiętać, że duże stadiony wyposażone są zazwyczaj w rozbudowaną instalację oświetleniową, której pobór mocy jest zbliżony do mocy wymaganej przez system grzejny. Przeróbka instalacji elektrycznej umożliwiająca dołączenie zasilania do kabli grzejnych w okresach, gdy stadion nie jest używany, nie powinna nastręczać wielu problemów.

Zalety systemu:

 

  • Szybszy wzrost trawy
  • Wydłużenie sezonu piłkarskiego
  • Szybsze wysychanie boiska po deszczach

Zalecane produkty:  
Do ogrzewania powierzchni pokrytych murawą mogą być stosowane kable deviflex™ o mocy 17-20 W/m zasilane napięciem 230 lub 400 V.
Do sterowania instalacją grzejną zalecane są termostaty devireg™ 316 lub 330 współpracujące z czujnikiem temperatury umieszczonym w strefie korzeniowej, około
10 cm pod powierzchnią.
Powierzchnia boiska może zostać podzielona na strefy kontrolowane przez osobne termostaty i czujniki. Dla dużych instalacji zaleca się stosowanie kabli przystosowanych do napięcia 400 V zasilanych z sieci trójfazowej.

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl