Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Ogrzewanie technologiczne w przemyśle

Ogrzewanie rurociągów


Systemy ogrzewania rurociągów ofe­rowane przez Mikroenergetykę składają się z kabli grzejnych (oporowych lub samoregulujących), termo­statów (elektronicznych lub kapilarnych) oraz  akcesoriów montażowych. Elektroniczne termo­staty montowane są w rozdzielniach elektrycznych i współpracują z zew­nętrznymi czujnikami temperatury montowanymi bezpośrednio na rurociagach lub kontrolują temperaturę wokół rurociągu. Termostaty kapilarne montowane są przy rurociągach, natomiast sama kapilara mocowana jest na ochranianym rurociągu. Przy kablach oporowych termostat jest elementem wymaganym, natomiast przy kablach samoregulujacych elementem dodatkowym. Niewątpliwie zastosowanie termostatów zapewnia optymalny cykl pracy instalacji i minimalne zużycie energii elektrycznej.

W większości przypadków systemy ogrzewania rurociągów stosowane są do:

 

 • ochrony rur przed zamar­znięciem,
 • utrzymywania żądanej temperatury technologicznej przesyłanego płynu.


Systemy przeciwoblodzeniowe przez­naczone są do ochrony rur wodo­ciągowych i kanalizacyjnych przed zamarznięciem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody i pęknięcie rur.

 

Systemy dogrzewające uzupełniają straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia.

 

Systemy grzejne instalowane są na zewnątrz rur llub w okreslonych warunkwach wewnątrz rur, w sieciach budynkowych i zewnętrznych oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych.Zalety systemu:

 

 • brak oblodzenia

 • przepustowość rurociągu niezależna od temperatury

 • możliwość instalacji rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości

 • bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym

 • eliminacja zagęszczania lub zestalania się płynów zawierających tłuszcze

 • dostawa ciepłej wody o temperaturze niezależnej od warunków atmosferycznych

 

 
Zalecane produkty:

Ogrzewania rurociągów - ochrona przed zamarznięciem oraz utrzymywanie technologiczne do 50°C

 • kable oporowe - DTIP10/18

 • kable samoregulujące - pipeguard 10/25

 • kabel samoregulujący - iceguard 18

 

Uwaga: Należy przestrzegać maksmalnych dopuszczalnych temperatur wokół kabli, dla kabli oporowych DTIP 90°C, dla kabli samoregulujących 65°C (przy właczonym zasilaniu) 85°C (przy wyłączonym zasilaniu).

 

W przypadku rur z tworzyw sztucz­nych moc cieplna kabla nie powinna przekraczać 10 W/m.

 

Potrzebujesz doboru ogrzewania rurociągów - napisz e-mail

 

Ogrzewanie zbiorników przemysłowych

Zbiorniki i rurociągi transportujące płyny
wrażliwe na zmiany temperatur mogą stwarzać liczne problemy w niskich temperaturachW niektórych instalacjach przemysłowych narażonych na działanie niskiej temperatury konieczne jest ogrzewanie zbiorników i rurociągów w celu zapewnienia ciągłego przepływu płynów o dużej lepkości.
Aby uniknąć powstania złogów, koagulacji lub zamarznięcia zbiornika, należy utrzymywać minimalną temperaturę  wynikającą z wymagań procesu technologicznego. Cel ten można osiągnąć instalując na zbiorniku kable grzejne oporowe lub samoregulujące.


Zalety systemu:

 

 • Stała temperatura w zbiorniku przy każdych warunkach atmosferycznych

 • Nieprzerwana produkcja w okresie zimowym

 • Automatyczna stabilizacja temperatury na optymalnym poziomie


Zalecane produkty:
Do ogrzewania i ochrony zbiorników przed zamarznięciem zalecane są kable oporowero mocy 17-20W/m oraz kable z samoczynnym ograniczaniem mocy. Do sterowania instalacją grzejną można zastosować termostaty devireg™ 316, 330 i 610.

 

Potrzebujesz doboru ogrzewania zbiornika - napisz e-mail

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl