Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Ogrzewanie rurociągów

Ogrzewanie rurociągów


Systemy ogrzewania rurociągów ofe­rowane przez DEVI składają się z kabli grzejnych deviflex™ oraz termo­statów devireg™. Elektroniczne termo­staty devireg™ współpracujące z zew­nętrznymi czujnikami temperatury zapewniają optymalny cykl pracy instalacji i minimalne zużycie energii elektrycznej.


W większości przypadków systemy ogrzewania rurociągów stosowane są do:

1) ochrony rur przed zamar­znięciem,
2) utrzymywania żądanej temperatury przesyłanego płynu.

Systemy przeciwoblodzeniowe przez­naczone są do ochrony rur wodo­ciągowych i kanalizacyjnych przed zamarznięciem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody i pęknięcie rur.

Systemy dogrzewające uzupełniają straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia.

Systemy grzejne DEVI mogą być instalowane na zewnątrz i wewnątrz rur, w sieciach budynkowych i zewnętrznych oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych.

Zalety systemu:
· brak oblodzenia,
· przepustowość rurociągu niezależna od temperatury,
· możliwość instalacji rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości,
· bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym
· eliminacja zagęszczania lub zestalania się płynów zawierających tłuszcze
· dostawa ciepłej wody o tempe­raturze niezależnej od warunków atmosferycznych.

Zalecane produkty:
Kable deviflex™ o mocy do 10 W/m oraz kable devi-pipeguard 10/18/25 przeznaczone są do systemów przeciwoblodzeniowych instalowanych na rurach, których temperatura nie przekracza 40 °C.

W przypadku rur z tworzyw sztucz­nych moc cieplna kabla nie powinna przekraczać 10 W/m. Rury metalowe mogą być ogrzewane z większą mocą.

Kable samoregulujące mogą być stosowane do systemów ogrzewania kompensacyjnego rurociągów dopro­wadzających wodę ciepłą i inne płyny, których temperatura może okresowo wzrastać do 85 °C.

Systemy przeciwoblodzeniowe i sys­temy ogrzewania kompensacyjnego rurociągów powinny być wyposażone w termostat devireg™ 316, 330 lub 610. Wszystkie termostaty z serii devireg™ posiadają wbudowany przekaźnik, który może załączać zewnętrzny stycznik o dużej obcią­żalności styków.

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl