Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Instalacje przeciwoblodzeniowe na schodach, tarasach, rampach, mostach

Ogrzewanie schodów, tarasów, ramp, mostów


Systemy DEVI do usuwania śniegu i lodu mogą być także zainstalowane w obiek­tach usytuowanych nad powierzchnią gruntu. Obiekty takie są szczególnie na­rażone na występowanie niekorzystnych zjawisk związanych z okresem zimo­wym. Dostęp powietrza o niskiej tem­peraturze nad i pod konstrukcją powodu­je znacznie większe ryzyko powstania oblodzenia nawierzchni. System DEVI składa się z kabli grzejnych deviflex™ oraz termostatów devireg™. Kable grzej­ne umieszczone w wylewce betonowej pod nawierzchnią konstrukcji, powodują rozpuszczenie znajdującej się na niej warstwy lodu lub śniegu. Funkcję sterow­nika systemu pełni termostat z czujni­kiem temperatury lub sterownik mikro­procesorowy z czujnikami temperatury i wilgoci.


Zastosowanie:

Przeciwoblodzeniowy system DEVI mo­że być stosowany do zabezpieczania nawierzchni schodów, tarasów ramp, mostów, wiaduktów oraz kładek dla pieszych i in­nych tego typu konstrukcji. W przypadku wyżej wymienionych obiektów należy stosować termoizolację pod kablami grzejnymi. Pozwoli to na uniknięcie dużych strat ciepła, związa­nych z wpływem zimnego powietrza na dolną część konstrukcji.


Zalety systemu:
 
•   bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdów
•   oszczędność czasu i energii zużytej na odśnieżanie

•   eliminacja kosztów naprawy nawierzchni
•   ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem solą i piaskiem
•   ochrona betonu lub kostki brukowej przed niszczącym działaniem soli

•   zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu
•   eliminacja dodatkowego obciążenia konstrukcji śniegiem lub lodem
•   automatyczna praca w każdych warunkach

Zalecane produkty:

Do instalacji przeciwoblodzeniowych w gruncie polecamy kable grzejne DTCE-20 oraz DTCE-30 lub maty DTCE-300. Do sterowania polecamy termostaty devireg 850/330/316/610.

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl