Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Instalacje przeciwoblodzeniowe na podjazdach, chodnikach, parkingach

Ogrzewanie podjazdów, chodników, parkingó


Systemy DEVI do usuwania śniegu i lodu mogą być zainstalowane niemal w każ­dym miejscu, gdzie konieczne jest uzy­skanie czystej nawierzchni o dobrej przyczepności. System DEVI składa się z kabli grzejnych deviflex™ oraz termo­statów devireg™. Energia cieplna, wy­tworzona przez kable grzejne umiesz­czone w kilkucentymetrowej warstwie piasku lub betonu, przekazywana jest do powierzchni. Powoduje to rozpuszcze­nie znajdującej się na powierzchni gruntu warstwy lodu lub śniegu. Załą­czaniem i wyłączaniem kabli grzejnych steruje termostat z czujnikiem tempe­ratury lub sterownik mikroprocesoro­wy z czujnikami temperatury i wilgoci. System wyposażony w czujniki i termo­staty może automatycznie dostosować się do aktualnych warunków. Włączenie systemu następuje jedynie w optymalnie dobranych momentach. Takie działanie systemu jest bardzo ekonomiczne w eksploatacji.


Zakres stosowania:

Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI mogą być instalowane w  warstwie piasku pod typowymi nawierzchniami takimi jak płyty chodnikowe, kostka brukowa lub bezpośrednio w betonie i asfalcie. Dzięki temu mogą pracować bezawaryjnie przez długie lata. Instalacja grzewcza jest również całkowicie bezpieczna dla ludzi. Nawet przy dużej wilgotności, nie powoduje żadnych dodatkowych zagrożeń ani dla pieszych, ani dla kierowców.
Typowe miejsca stosowania systemów przeciwoblodzeniowych to : drogi dojazdowe, chodniki, schody, zjazdy do garaży, rampy załadunkowe i mosty.
Nie zaleca się stosowa­nia warstwy termoizolacji pod kablami grzejnymi. Pozwoli to na wykorzystanie naturalnego ciepła głębszych warstw ziemi.


Zalety systemu: 

•   bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdów

•   oszczędność czasu i energii zużytej na odśnieżanie

•   eliminacja kosztów naprawy nawierzchni

•   ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem solą i piaskiem

•   ochrona betonu lub kostki brukowej przed niszczącym działaniem soli

•   zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu

•   automatyczna praca w każdych warunkach

Zalecane produkty:
Do instalacji przeciwoblodzeniowych w gruncie polecamy kable grzejne DTCE-20 oraz DTCE-30 lub maty DTCE-300. Do sterowania polecamy termostaty devireg 850/330/316/610.

 


Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl